2000 sonrası dönemde bankacılık ve finans sisteminin yaşadığı krizden dolayı yatırımcıların hem sektöre hem de kurumlara karşı güveni azaldı. Bunun sonucunda alternatif arayışlar hem İslami finansı canlandırdı hem de blokzincir teknolojisinin doğuşuna sebep oldu. Nitekim 2008’de Amerika’nın en büyük yatırım bankalarından Lehman Brothers’ın iflasının ardından gerçek kimliği henüz bilinmeyen Satoshi Nakamoto takma adını kullanan bir kişinin veya grubun yayınladığı “Bitcoin: Eşten Eşe Elektronik Nakit Ödeme Sistemi (Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System)” adlı makalesiyle ekonomi dünyası yeni bir döneme girdi.

Fintech İslami finansa yeni bir ivme kazandırıyor

Blokzincir, kripto paralar, bulut bilişim, mobil platformlar, yapay zekâ, endüstri 4.0 gibi birçok dijital hizmet hayatımızda yerini aldı. Bu gelişmeler küresel piyasaları ve finansal sistemleri hızlı bir şekilde etkileyerek ulusal ve uluslararası kuruluşların ilgisini artırmaktadır. Bu ilgi aynı zamanda giderek yaygınlaşmaktadır. Ancak ilk olarak blokzincir teknolojisinin özelliklerini iyice ortaya koyup tanımalıyız ki İslami finans açısından sağlıklı bir değerlendirme yapalım.

Şifreli bir dijital değer

Blokzincir, güvenilir bir otoriteyi ortadan kaldırarak, merkezi güveni internet ortamında dağıtıyor. Fakat bu durumun büyük riskler taşıdığı inkâr edilemez. Kripto paraların arkasında bir garantörün bulunmaması çok büyük bir sorun oluşturmaktadır. Buna karşın blokzincir teknolojisinin sağladığı olanaklar da göz ardı edilemez.

Kripto paralar, belirsizliğe bağlı yüksek risk, para sahiplerinin meçhuliyeti, yasal dayanaktan yoksunluk gibi olumsuzluklardan dolayı İslami finans ilkeleri açısından uygun gözükmemektedir. Ancak bu olumsuzluklar ortadan kaldırıldığı takdirde veya minimize edildiğinde uygun olabilir.

Son söz

Demem o ki; blokzincir teknolojisinin avantajları, özellikleri ve uygulama alanları dikkate alındığında İslami finans sektörüne önemli fırsatlar sunacağı aşikârdır. Bu sektörün mevcut ürünleri blokzincire dayalı olarak uygulanabilir. Ayrıca İslami finans mimarisinde bu teknolojiye yer verilerek yeni finansal araçlar ve politikalar geliştirilebilir. Teknik ve teorik açıdan bunların hepsi mümkün gözükmektedir. Ancak blokzincirin birtakım dezavantajlarının da bulunduğu ve bunların İslami finans ilkeleriyle bağdaşmadığını unutmamak gerekir.

Yasemin ÇELEBİ

Kaynak: Katılım finans (katilimfinans.com.tr)

Henüz Yayınlanmış Bir Yorum Yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.