Türkiye’de katılım bankacılığının çatısı olarak faaliyet gösteren Türkiye Katılım Bankaları Birliği, katılım bankacılığını özetleyen ve teknolojik(İslami Fintech nazarında) önemine vurgu yapan el kitabı yayınladı. Dokümanda (bizlerin de daha önce sunumumuzda değindiğimiz) katılım bankacılığının ilkelerine (faizsiz finans esası, ticaret esası, paylaşma esası, memnuniyet esası, denetim esası, yardımlaşma esası, tam hizmet esası, sözleşme esası, toplumsal fayda esası, ortaklık esası) yer verildi. Bu ilkeler doğrultusunda katılım bankacılığının hareket ettiğini, çarklarının bu ilkelerle çalıştığı vurgulanmakta. İçeriğinde Türkiye’deki katılım bankalarının vizyon ve misyonlarına, danışma kurulunun yapısına ve sektörde sıkça sorulan sorular gibi çeşitli kritik konuların olduğu sayfalar bulunuyor.

Katılım Bankacılığı El Kitabı İçeriği

Danışma Kurulu Vurgusu eşliğinde Danışma Kurulu’nun Görevleri

 • Katılım bankacılığı alanında uluslararası kuruluşlar tarafından yayınlanan standartları da takip
  etmek suretiyle katılım bankalarının uymaları
  gereken meslek ilke ve standartlarını belirlemek,
  Gerekli gördüğü durumlarda, katılım bankaları
  arasındaki uygulama farklılıklarını gidermek
  üzere genel nitelikli kararlar almak,
 • Katılım bankalarının iş ve işlemlerinin Danışma Kurulunun hazırlamış olduğu meslek ilke
  ve standartları ile almış olduğu genel nitelikli
  kararlara uygunluğuna ilişkin değerlendirme
  yapmak, başvurulması halinde, kamu kurum
  ve kuruluşlarına, kamu kurumu niteliğini haiz
  meslek kuruluşlarına ve diğer kuruluşlara faizsiz
  finans faaliyetleri kapsamında görüş bildirmek,
 • Katılım bankacılığı meslek ilke ve standartlarının
  tanıtımı veya eğitimi amaçlı programlar düzenlemek, yayınlar yapmak ve bu amaçla düzenlenen
  programlara iştirak etmek.

İslami Fintech Vurgusu

Dijitalleşmenin konuşulduğu son dönemlerde ve bu konuşmaların ışığında dokümanda çeşitli verilerin paylaşıldığı, banka dışı faizsiz FinTech kuruluşlarının finansman tutarı bir yılda beş kat büyüme kaydedildiği gibi bilgiler yazı içerisinde belirtilmiştir. İslami FinTech vurgusuyla birlikte TKBB, ilk defa İslami Fintechlerden bahsetmiş ve İslami Finans yapısındaki önemini dile getirmiştir. Fintechlerin ürettiği dijital çözümlerle vazgeçilemez olduklarını ve bu çözümlerin İslami Fintech adı altında oluşturulabileceğinin de öneminden bahsetmeyi TKBB ihmal etmemiştir.

TKBB, dijitalleşmenin faizsiz finans sistemine yön veren ve gelişmesine katkı sağlayan temel unsurlardan biri olduğunu belirtmiş, banka dışı faizsiz finans kuruluşlarının faizsiz(İslami)Fintechler aracılığıyla bankasız nüfusa erişmesinden önemle bahsetmiştir. Faizsiz Fintech’lerin nüfusa erişmesinin yanında yapılan işlemlerin (İslami)fintech’ler sayesinde daha ergonomik, basit ve yenilik sağladığının önemine de dikkat çekmiştir.

Katılım bankacılığı ile İslami Fintechlerin öneminden bahsedildiği el kitabının tüm katılım bankacılığı ve İslami Finans severlerinin okumasını tavsiye ederiz. Sizlerde aşağıdaki bağlantıdan dokümana ulaşabilirsiniz.

Bağlantı için tıklayınız.

Kaynak: Katılım FinTek

Henüz Yayınlanmış Bir Yorum Yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.