6. İslam İktisadı Temel Eğitim Programı hakkında düzenleyicilerin, eğitmenlerin ve katılımcıların görüşlerini ve değerlendirmelerini islamiktisadi.net okurlarımız için derledik. İlgi çekici ve çarpıcı sonuçlara ulaştık. Ayrıntılar özel haberimizde!

İKAM ve BİLHİKEM iş birliğiyle 23-24 Ekim 2021 tarihlerinde Van İl Müftülüğü’nde İslam İktisadı Temel Eğitim Programı gerçekleştirildi. İslam İktisadı Temel Eğitim Programı, İlahiyat ve İktisat fakültelerinin lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim gören öğrencileri başta olmak üzere araştırmacıların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Programın ilk gününden itibaren yaklaşık yüz kişinin ilgi gösterdiği programa;  farklı fakültelerden öğrencilerle beraber İKAM ve BİLHİKEM çalışanları, Temel İslam İktisadı Eğitmenleri, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı, Van İlçe Müftüleri, Van MÜSİAD İl temsilcisi, Van İim Yayma Cemiyeti Başkanı, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, İlahiyat ve İktisat fakültelerinden öğretim üyeleri de  katılım sağladı.

Program sonrasında İKAM tarafından katılımcılara yönelik bir değerlendirme anketi oluşturuldu. İKAM yetkililerinden aldığımız bilgiye göre anket olumlu sonuçlar içeriyor.  Anket sonuçlarına göre genel değerlendirmeler ise şöyle: 

Program katılımcıları büyük oranda Temel Eğitim Programından memnun kaldıklarını belirtiyorlar, bununla birlikte programın kişisel gelişimlerine katkısı olduğunu da düşünüyorlar. Bu anlamda bu programla birlikte katılımcıların bir kısmı gelecek planlaması bağlamında kariyer hedeflerine İslam iktisadı alanında akademik olarak devam etmeyi ve İslam ekonomisi ve finansı alanında bir kurumda çalışmayı da seçenek olarak ekledikleri görülüyor. Konulara hakimiyet, sunumların kapsayıcılığı ve sorulan sorulara tatmin edici cevaplar verilmesi bağlamında da eğitmenler katılımcılardan tam not aldı. Yine bu bağlamda katılımcılar da programa aktif katılım göstererek sorularını sorabilme imkanı buldu. Sonuç olarak katılımcılar programın verimli olduğunu ve İslam İktisadı alanında bir farkındalık kazandıklarını belirttiler.

Programın ardından İKAM Direktörü Dr. Sercan Karadoğan, BİLHİKEM Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Yunus Kaplan, Program eğitimcileri Doç. Dr. Faruk Bal ve Melih Turan, program katılımcıları Yemen Atasever, Rukiye Çiçekdenk ve Doğan Şahin program ile ilgili görüşlerini ve özel değerlendirmelerini paylaştılar. İKAM Direktörü Dr. Sercan Karadoğan, Temel Eğitim Programı ile öğrencilerde İslam İktisadı alanına ilişkin bir farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini belirtirken, BİLHİKEM Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Yunus Kaplan da “Böyle bir programın Van’da gerçekleştirilmiş olmasından dolayı çok mutluyuz.” ifadesini kullandı.  Program eğitimcisi Doç. Dr. Faruk Bal, öğrencilerin İslam İktisadı meselelerine karşı meraklı olduklarını ve bu meraklarını sorularıyla ortaya koyduklarını belirtti.İslam İktisadı Temel Eğitim Programını düzenleyicilerin, eğitmenlerin ve katılımcıların görüş ve değerlendirmelerini geniş bir çerçevede islamiktisadi.net okurları için derledik. Programla ilgili ilgi çekici ve çarpıcı sonuçlara ulaştık. Değerlerdirmeler haberimizde:

İKAM Direktörü Dr. Sercan Karadoğan:

İKAM Direktörü Dr. Sercan Karadoğan

  • “İslam İktisadı Temel Eğitim Programı’nda bizim temel olarak amaçladığımız konu, öğrencilerde bir farkındalık oluşturmak, İslam iktisadı alanına ilişkin bu farkındalığın da hem bazı sorulara cevap bulması, hem de  yeni sorular üreterek araştırmacıları aslında o ilgili alanlara yönlendirmek. Yani bazı sorularına cevap bulmak, o sorularla birlikte yeni sorularla öğrencilerin araştırma soruları geliştirerek bunları geliştirmesi, bunlara çözüm bulması, bunlarla ilgili araştırma yapmalarını hedefliyoruz. Dolayısıyla programın içeriği belli bir bilgi aktarımın yanında tartışma zemini oluşturarak soru cevap şeklinde tartışmaların da yoğun olduğu bir formatta öğrencilerin bu sorularını sorabilmesi, katkı sunabilmesi ve yeni sorularla birlikte kendi ilgili alanlarında bu sorulara cevap bulabilmelerini amaçlıyoruz.”

“İslam İktisadı Temel Eğitim Programı’nda bizim temel olarak amaçladığımız konu, öğrencilerde bir farkındalık oluşturmak…”

  • “Farklı illerde bu programı yaparak da normalde İslam iktisadı gibi alanla ilgili cevap bulamayacakları sorulara yerinde cevaplar aslında üretmek, yerinde bunlarla temasa geçmek veya yerinde ilişki kurmak hedefliyoruz. Dolayısıyla işte Van gibi bir şehirde bu programı yapmakla birlikte bu arkadaşların normalde İstanbul’da biz bu faaliyeti yaparken ulaşamayacakları, erişemeyecekleri bilgiye de ulaşabilmeleri, erişebilmeleri imkanı sağlamış oluyoruz. Dolayısıyla böyle bir etkileşim de oluyor. Böyle bir genel havada o ortaya çıkmış oluyor. Atmosfer ortaya çıkmış oluyor. Dolayısıyla bu çoklu faydayı genel anlamıyla bu programlarda hedefliyoruz ve bunu büyük oranda gerçekleştirdiğimizi de düşünüyoruz. Öğrencilerin genel olarak motivasyonları çok yüksek düzeyde oluyor bu tarz bir program yaptığımız zaman. Aynı zamanda hocalarımız çok dinamik bir şekilde bu sorulara cevap verebiliyorlar. Yine ders aralarında yapılan sohbetlerde muhabbetlerle bunlarla ilgili çok çeşitli güzel reaksiyonlar alabiliyoruz. Dolayısıyla programın genel hatları, genel misyon ve vizyonunu gerçekleştirdiğini düşünüyoruz.”

BİLHİKEM Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Yunus Kaplan:

Dr. Yunus Kaplan (BİLHİKEM Yönetim Kurulu Üyesi)

  • “İslam İktisadi Temel Eğitim Programı İKAM ve BİLHİKEM iş birliğiyle gerçekleştirilen bir program ve bu programın gerçekleştirilme amacı tabii ki İslam İktisadı’yla ilgili bir bilinç oluşturmak idi. İKAM’daki yetkili arkadaşlarımızın BİLHİKEM’ ile birlikte düzenlemeyi planladığı bu programın Van’daki İslam iktisadi ile ilgili çalışmalar yapan akademisyenler ve akademik çalışmalara ilgi duyan öğrencilerlerle birlikte bir ortak projeye dönüşmesine yönelik bir hedefi içeriyordu. Böyle bir programın Van’da gerçekleştirilmiş olmasından ve  bu programın paydaşı olmaktan dolayı Bilhikem olarak çok mutluyuz. Ben kendi adıma da bu programda görev almaktan dolayı mutluluk duyuyorum.

“Böyle bir programın Van’da gerçekleştirilmiş olmasından ve  bu programın paydaşı olmaktan dolayı BİLHİKEM olarak çok mutluyuz.”

  • Öncelikle öğrenci arkadaşlarımızın programdan dolayı çok memnun olduklarını gözlemledim. çok iyi bir ilgi olduğunu gözlemledim. İstanbul’dan ve Ankara’dan hocalarımızın Van’a göstermiş olduğu ilginin karşılık bulduğuna inanıyorum. İslam iktisadıyla ilgili olumlu anlamda bir bilincin oluştuğuna, oluşmaya başlayacağına inanıyorum. Bu tarz programların giderek yaygınlaşacağına inanıyorum. Yaygınlaşması gerektiğini düşünüyorum. Ve  Van Yüzüncü Yıl Üniversitemizde İktisadi İdari Bilimler Fakültemiz var ve bu fakültedeki hocalarımızla ve akademisyenlerimizle ayrıca ilahiyat fakültesindeki hocalarımızla, akademisyenlerimizle öğrencilerimizle bu alanla ilgili çok ciddi çalışmaların yapılabileceğinin imkanı bugün ortaya çıkmış oldu.” 

Program eğitimcisi Doç. Dr. Faruk Bal:

Doç. Dr. Faruk Bal (Eğitimci)

  • “İKAM’ın düzenlediği İslam İktisadı temel eğitim programı İslam İktisadı’nın tarihinden tutup günceline, hatta geleceğine kadar farklı yönlerini, meselelerini ele alıyor. Bu yönüyle öğrencilerin dikkatini çekmeye, belli bir ilgi ve merak uyandırmaya çalışıyor. Programa katıldığımız sürece de şunu gördük, gerçekten öğrenciler İslam iktisadına karşı ve genelde iktisadi meselelere özelde de İslam İktisadına karşı meraklılar. bu meraklarını sorularıyla özellikle ortaya koymuş oldular. program boyunca ilgiyle de dinlediler.”

“İKAM’ın düzenlediği İslam İktisadı Temel Eğitim Programı İslam İktisadı’nın tarihinden tutup günceline, hatta geleceğine kadar farklı yönlerini, meselelerini ele alıyor.”

Melih Turan ( Eğitimci )

Program eğitimcisi Melih Turan:

  • “Pandemi sonrasında fiziki programların artması ve Van’da böyle bir programın gerçekleştirilmesi gerçekten çok güzel. Türkiye’nin bir ucundayız. Van, tarihte de bu tarz ilim programlarına ev sahipliği yapmış bir yer, özellikle sınır bölgesi olması hasebiyle ticarette de öncü bir şehir. Bu bağlamda İslam İktisadının  yayılması konusunda burada İKAM’ın yapmış olduğu tecrübenin gerçekten çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tüm hocalarımızla İstanbul’dan kalktık buraya geldik, Türkiye’nin bir ucunda İslam İktisadını anlatmak gerçekten önemliydi. Özellikle kendi konum bağlamında finansal teknolojilerin Türkiye’nin bir çok yerine yayılması önemli bir hadise. Fiziki olması, insanlara dokunmak, insanların gözüne bakarak bunu anlatmanın farklı bir tarafı var. Programı düzenleyenlere teşekkür ediyoruz.”

“Tüm hocalarımızla İstanbul’dan kalktık buraya geldik, Türkiye’nin bir ucunda İslam İktisadını anlatmak gerçekten önemliydi.”

Program katılımcısı Doğan Şahin:

  • “Bir Müslüman’ın yaşadığımız çağda kapitalist düzene, insan emeğine saygınlığını kaybetmeden nasıl bir üretimle karşı durması gerektiğini; toplumsal düzenin sağlanması için bir Müslüman’ın  iktisadi anlamda duruşunun, bakışının, anlayışının, kavrayışının nasıl olması gerektiğine dair altyapı oluşturduk. İslam İktisadı Araştırmaları Merkezi aracılığıyla hocalarımızın burada bizleri bilgilendirmesi ve bizim hayata dair bakışımızın iktisadi anlamda nasıl olması gerektiğine dair bir birikim oluşturduk. Ayrıca hangi tarihsel süreçler içerisinde kimin nasıl çalıştığı ve bizim bu noktada ileriki süreç içerisinde nasıl bir yol izlememiz gerektiğine dair bir bilgilendirme çalışması oldu. Bu noktada yapılan çalışmalarda emeği geçen bütün kurumlara teşekkürlerimizi arz ediyoruz.”

“Bir Müslüman’ın  iktisadi anlamda duruşunun, bakışının, anlayışının, kavrayışının nasıl olması gerektiğine dair altyapı oluşturduk.”

Program katılımcısı Rukiye Çiçekdenk:

Ben öncelikle bize böyle bir imkan sağladıkları için BİLHİKEM ve İKAM ailesine çok teşekkür ediyorum, program çok güzel geçti ve çok verimliydi. Bizim için yeni bir şeydi aslında. Iktisat daha önce alışkın olduğumuz bir alandı ancak İslam iktisadını bilmiyorduk, bizim için çok yeni bir kavram. Ve buna yönelik hocalarımız bilgilendirme yaptılar, alanla ilgili çalışmalardan bahsettiler. Yani yakın zamanda inşallah İslam İktisadı sistemleşir ve kurumsallaşır.—Bizim için yeni bir şeydi aslında. Iktisat daha önce alışkın olduğumuz bir alandı ancak İslam iktisadını bilmiyorduk, bizim için çok yeni bir kavram. “Ayrıca Cem Hocamıza da İslam iktisadından mezun olanların durumunu sorduk, bize istihdam alanlarından bahsetti. Bu açıdan geleceğe yönelik önü açık bir alan olduğunu gördük. Biraz da fıkıha ilgim olduğundan dolayı bu programa katılmak ve bu alanda yapılan çalışmaları öğrenmek istedim, faydalı bir programdı. Ben çok teşekkür ediyorum.”

Program katılımcısı Yemen Atasever:

“Bu programın yapılacağı ilan edildiğinde, programa katılmayı düşündüm  ama gerçekten İslam iktisadı  kavramı hakkında çok fazla bir bilgiye sahip değildim. Sadece google üzerinden biraz araştırma yaptım İslam İktisadı nedir diye. Işte ilk derse geldiğimizde de daha çok Faruk Hocamız İslam iktisadı tarihsel gelişimine dair bilgi verdi. Hocalarımızın hepsi üzerinde dura dura ayrıca konularını anlattılar.”

“Normalde bir  soru sorarsınız ve hoca da bir kelimeyle cevap verir. Ama ben orada çok şaşırdım çünkü hocalar resmen on dakika o soruya odaklanıyor ve cevabı anlatmaya çalışıyor. Ve gözümüze bakarak cevabı anlayıp anlamadığımıza bakıyor. Eğer gözümüzde cevabı görürse sonra bırakıyordu.”

“Ders sonlarında sorularımızı sorduk ve hocalar gerçekten  sorularımıza yüzeysel cevap vermediler. Normalde bir  soru sorarsınız ve hoca da bir kelimeyle cevap verir. Ama ben orada çok şaşırdım çünkü hocalar resmen on dakika o soruya odaklanıyor ve cevabı anlatmaya çalışıyor. Ve gözümüze bakarak cevabı anlayıp anlamadığımıza bakıyor. Eğer gözümüzde cevabı görürse sonra bırakıyordu.”

Kaynak: islamiktisadi.net

Henüz Yayınlanmış Bir Yorum Yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.