Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Ulusal yapay zeka ekosisteminin gelişmesine yardımcı olmak üzere ‘Türkiye Yapay Zeka Portalı’ oluşturulacak” dedi.

Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden düzenlenen Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Yönlendirme Kurulu’nun ikinci toplantısında yaptığı konuşmada, stratejinin üst seviye koordinasyonunu sağlamak için oluşturdukları Kurulun ilk toplantısını 13 Ocak 2021’de yaptıklarını anımsattı.

Bu toplantıda stratejinin uygulama detaylarını ortaya koyacak eylemlerin hazırlanmasını karara bağladıklarını belirten Oktay, şöyle konuştu:

“Bugünkü toplantımızda ise ilk toplantıdan bu yana yapay zeka alanında kaydettiğimiz mesafeyi tüm kurul üyelerimizle birlikte değerlendirecek, Kurul üyesi kurum ve kuruluşlarımızın güncel araştırmalarına ve çalışmalarına ilişkin bilgi alacağız.

2021-2025 yıllarını kapsayan Ulusal Yapay Zeka Stratejimiz ulusal yapay zeka ekosistemimizin olgunluğunu geliştirme amacı etrafında şekillenmiştir. Türkiye’de oluşturduğumuz büyük verinin işlenerek değer üretilmesi sağlanacaktır.”

Stratejiye ilişkin eylemlerin Kurulun ilk toplantısından bu yana ilgili kurumlarla istişare edilerek tasarlandığını vurgulayan Oktay, “İlgili kurumlarımızın yanı sıra 15 sivil toplum kuruluşu ile de temas edilerek görüşleri alınmış ve katılımcı bir eylem tasarım süreci işletilmiştir. Bu kapsamda, toplam 120 eylem ve 451 uygulama adımını içeren Eylem Planı taslağı tamamlanmıştır.” bilgisini paylaştı.

“Türkiye Yapay Zeka Portalı oluşturulacak, Kamu Veri Alanı kurulacak”

Oktay, Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Eylemleri arasında öne çıkanları, şu şekilde sıraladı:

“Kaliteli veri ve teknik alt yapıya erişim imkanlarını geliştirmek üzere ‘veri yönetişimi rehberi’ hazırlanacak, rehber pek çok sektörde yapay zeka teknolojilerinin kullanımı için hızlandırıcı olacak. Kamuda veriden değer üretmek üzere, AB’nin de benimsediği ‘veri alanları’ (data spaces) konsepti doğrultusunda, Kamu Veri Alanı kurulacak.

Kamu Veri Alanı, kamu kurumlarının elindeki verilerin diğer kamu kurumlarınca da işlenebilmesine imkan sağlayacak şekilde, kontrollü bir ortamda veri analitiği çalışmalarının yürütülmesini ve yapay zeka uygulamalarının geliştirilmesini kolaylaştıracak.”

Özel sektördeki firmaların da birbirleriyle veri paylaşımını kolaylaştırıp yapay zekaya dayalı katma değerli uygulamaların geliştirmesini hızlandıracak sektörel bulut platformlarının oluşturulacağına işaret eden Oktay, “BTK Akademi ve Milli Teknoloji Akademisi tarafından, dijital yetkinliklerin artırılması ve iş gücünün dönüşümü için eğitim ve sertifika programları geliştirilecek. Ulusal yapay zeka ekosisteminin gelişmesine yardımcı olmak üzere ‘Türkiye Yapay Zeka Portalı’ oluşturulacak. Yapay zekada Türkçe doğal dil işleme alanında girişimlerin önceliklendirilmesi ve küresel pazara açılacak yerli milli markalar çıkarılması teşvik edilecek.” dedi.

“Yapay Zeka Ekosistemi Danışma Grubu oluşturacağız”

Stratejinin uygulama sürecinde etkinliği artırmak üzere oldukça katılımcı bir yönetişim mekanizmasını da tasarladıklarını vurgulayan Oktay, şunları söyledi:

“Bu çerçevede, STK temsilcilerinin de katılacağı Yapay Zeka Ekosistemi Danışma Grubu oluşturacağız. Danışma Grubunun teşkiline yönelik kararları bu toplantımızda değerlendireceğiz. Ayrıca, teknik ve idari seviyedeki çalışmaları koordine etmek üzere ‘teknik altyapı ve platformlar’, ‘veri yönetişimi’, ‘insan kaynakları’, ‘hukuk ve etik’ ile ‘güvenilir ve sorumlu yapay zeka’ konularında geniş katılımlı Çalışma Grupları oluşturulacak.

Yönetişim mekanizmasının işleyişine yönelik esas ve usulleri belirlemek üzere Yönlendirme Kurulu Çalışma Esas ve Usulleri Yönergesini de ilgili tüm kurumların görüşleri doğrultusunda hazırladık ve bu toplantıda yönergeyi de karara bağlayacağız.”

Oktay, Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Eylem Planı’nın etkin şekilde uygulanması için sorumlu kurumlara ve sivil toplum kuruluşları da dahil olmak üzere tüm paydaşlara önemli görevler düştüğüne dikkati çekerek şunları kaydetti:

“Ülkemizin, yapay zeka teknolojilerinin getirdiği fırsatlardan en üst seviyede yararlanabilmesi için bu eylem planının hassasiyetle uygulanması elzemdir. Tüm kurumlarımızın ve paydaşlarımızın Yapay Zeka Eylem Planı’mızın uygulama sürecinde üzerlerine düşen görevleri en iyi şekilde yerine getireceğine yürekten inanıyorum. Eylem planı hazırlıkları kapsamında, sekretarya görevini yürüten Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza teşekkür ediyorum.”

Henüz Yayınlanmış Bir Yorum Yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.