8. İslami Finans Konferansı (IFC 2023): Sinerjinin Ötesinde: İslami Finansın Birleşme ve Satın Almaların Dönüştürülmesindeki Rolü

Tarih: 2 Mart 2023

Yer: Effat Üniversitesi, Cidde, Suudi Arabistan (Hibrit)

Birleşme ve satın alma (M&A) faaliyetleri, sermayeye kolay erişim ve toparlanan küresel ekonomi gibi faktörler nedeniyle 2021’de 5 trilyon doların üzerine çıktı. Birleşme ve satın almalar, büyümeyi artırmak, rekabet avantajları kazanmak, pazar payını artırmak veya tedarik zincirlerini etkilemek amacıyla şirketleri veya varlıkları konsolide etmeyi içerir.

Ortaya çıkan soru şudur: Karlılık ve verimlilik, İslami finansta birleşme ve devralmalar, ulusal ekonominin gelişimini destekleyecek, gelir kaynaklarını çeşitlendirecek, tasarrufları, finansmanları ve yatırımları teşvik edecek etkili bir finansal sektöre yol açacak mı yoksa bankaların istikrarı için sonuçları olan daha konsantre bir pazara (daha az rekabet) yol açacak mı?

Genel olarak, M&A iş dünyasında düzenli olarak gerçekleşir ve iyi uygulandığında, işletmeler arasında rekabeti teşvik edebilir, girişimciliği güçlendirebilir ve artan özgürlüğe izin verirken tüketicileri koruyabilir.

Bu bağlamda, IIFC2023, varlık havuzu türleri, sermaye yoğunlaşması, teknoloji ilerlemelerinin birleşme ve satın almaların anlaşma yapılandırması üzerindeki etkisi ve son olarak M&A’nın yerel ve küresel rekabetin yapısını etkilemedeki rolü gibi karmaşık birleşme ve satın alma işlemlerinin farklı yönlerini tartışmak üzere kurumsal liderleri, özel sermaye yatırımcılarını, akademisyenleri ve düzenleyicileri bir araya getirmektedir.

Ayrıca, IIFC2023, küresel ekonomik türbülans varlığında İslami Finansın sürdürülebilirliği ve geleceği ile ilgili soruları ele almaktadır. Bu, finansal sektörlerin ve piyasaların dijitalleşmesi yoluyla gerçekleşen finansal evrimden kaynaklanmaktadır. Zorluklar sunarken, bu pazar gelişmeleri aynı zamanda büyüme için fırsatlardır. Yaratıcı, uygulanabilir ve sosyal açıdan sorumlu çözümler sunarak, İslami finans araçları ve modelleri Suudi Arabistan ve bölgenin gelecekteki gelişimine katkıda bulunabilir. Bu, Suudi Vizyonu 2030’un başarılı entegrasyonu, tanıtımı ve uygulanması yoluyla yapılabilir.

Yaklaşan işbirliği fırsatlarını keşfetmek, sosyal ve bilgi ağlarınızı geliştirmek ve temel deneyiminizi tamamlamak için konferansa katılabilirsiniz. Ayrıca özetlerinizi/bildirilerinizi EasyChair bağlantısını kullanarak gönderebilirsiniz: https://easychair.org/cfp/IIFC2023

Henüz Yayınlanmış Bir Yorum Yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.