Hamilik Nedir?

“Hami” kelimesi sözlük anlamı olarak “himaye eden, yol gösteren, koruyan” anlamlarına gelir. “Hamilik” kavramı, tarihi ve kültürel kimliğini aslen Osmanlı ve Selçuklu Medeniyetleri tarafından kurumsallaştırılmış olan “Ahilik ve Esnaf (Mesleki Dayanışma) Teşkilatları”ndan alır.

Hamilik Vakfı Hakkında

Girişimcilerin bir iş projesini gerçekleştirerek ekonomik bir değer ortaya koymalarının yanı sıra, “insan olma” anlayış ve sorumluluğunu da eş zamanlı bir şekilde gerçekleştirebilecekleri girişimleri hayata geçirmelerine destek olunmaktadır. Girişimcilik Merkezi, günümüz ekonomisinde dayanışmacı ve yarışmacı bir yaklaşım ile ekonomik gelişmenin tabana yayıldığı, sürdürülebilir bir ekonominin yapı taşlarını oluşturmak isteyen girişimleri hedef almaktadır. Girişimlerin başarılı olmaları durumunda oluşturacakları ekonomik çıktılar kadar sosyal çıktılar da değerlendirmeye tabii tutulmaktadır. Bu bağlamda Merkezimizin hedefleri arasında;

  • Hızla gelişen teknoloji tabanlı faaliyetlere yönelik yeni fikirleri olan ve bunları hayata geçirmek için destek alma gereksinimi duyan ekiplere bu süreçte faydalı olacak bilgi ve tecrübe aktarımını yapmak,
  • Farklı sektörlerde başarılı çalışmalara imza atmış vakıf üyesi hamilerle girişimlerin ihtiyaç duydukları danışma ve deneyim aktarımını sağlamak, yer almaktadır.

Girişimcilik Merkezi programı, mezun olacak kişilerin bu süreçte kuracağı hami-girişimci ilişkisini, iş hayatının ilerleyen safhalarında da devam edebilmesine imkân tanıyan bir yaklaşımla oluşturulmuştur. Böylece girişimciler iş hayatlarının diğer safhalarında da danışabilecekleri bir iş ağı oluşturma imkânı da elde etmiş olacaklardır.

İhtiyaç duyulacak eğitim, bilgi ve finansal kaynakları doğrudan sunma veya söz konusu kaynaklara hızlı ulaşım konusunda yönlendirme yaparak girişimlerin sağlıklı bir büyüme sürecine girmesine odaklanmış olan Girişimcilik Merkezi, ölçeklenebilir ve sürdürülebilir projelere katkı sunmaktadır. Bu projeler ticari olduğu kadar sosyal alandan da seçilmektedir.

Henüz Yayınlanmış Bir Yorum Yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.